ดาวดอนบอสโก

=========================================

1. ดอนบอสโกคือดาวที่พราวแสง ส่องสำแดงชี้ทางช่างสุกใส
ท่านไม่ขอต่อเราเอาสิ่งใด ขอเพียงให้ทั้งสิ้นดวงวิญญาณ
2.ดอนบอสโกคือดาวพราวชีวิต อยู่ใกล้ชิดพวกเราเฝ้ารักษา
สอนแบบอย่างคุณธรรมล้ำเมตตา ดังบิดาช่วยเราเยาวชน

(รับ) เราจะถือซื่อสัตย์บริสุทธิ์ มุ่งไม่หยุดทำดีทวีผล
สุขสดชื่น รื่นเริงในกมล เราทุกคนติดตามคุณความดี
3. ดอนบอสโก คือดาวพราวสูงส่ง ที่ยังคงอบรมบ่มศักดิ์ศรี
ให้เราเยาวชนเป็นคนดี สมกับที่พระเจ้ารักเราเอย