ชื่นอารมณ์

============================
1. ชื่นใจได้เห็นเพ็ญพักตร์ ชื่นรักในองค์พระมารดา
ชื่นอารมณ์สมปองต้องตา ชื่นหนักหนาอุราเบิกบาน

2. สุขจริงยิ่งนักยามนี้ สุขไหนไม่มีมาเปรียบปาน
สุขใจกายแสนสุขวิญญาณ สุขสำราญสุขยิ่งกว่าคราใด

3. ยามได้อยู่เบื้องหน้าพระมารดา ลูกลืมทุกสิ่งทุกอย่างในใจ
มีแต่ชื่นชมอารมณ์แจ่มใส ปลื้มใจในยอดสตรี

4. ชื่นใจได้เห็นเพ็ญพักตร์ ชื่นรักในองค์ราชินี
แต่บัดนี้ลูกคงยินดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์ตลอดกาล