บุตรแห่งรางหญ้า		อัลบัมวาไรตี้  คริสตจักรราชบุรี2

=================================
1) วันเวลาผ่านไปนานนับพันปี ที่พระคริสต์ทรงบังเกิดในโลกนี้
แต่เป็นเหมือนเพิ่งผ่านไปเพียงชั่วนาที ความเปรมปรีดิ์ยังเปี่ยมล้นทั่วโลกา

2) เบธเลเฮ็มเป็นเมืองเล็กน้อยในสายตาผู้คน แต่พระคริสต์ทรงบังเกิดในเมืองนี้
ในบ้านและโรงแรมทุกแห่งไม่มีที่ว่างให้พระองค์ จึงได้ประสูตินอนในรางหญ้าต้อยต่ำ

(รับ) อิมมานูเอล พระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเรา เป็นนามที่ไพเราะและมีความหมาย
เป็นนามขององค์พระบุตรา ผู้ทรงมาไถ่มนุษย์ ผู้ที่ยินดีและวางใจในพระองค์

3) เมื่อท่านนอนบนที่นอนนุ่มนุ่มอุ่นสบาย จงอย่าลืมพระบุตรที่บนรางหญ้า
ในคืนนี้ท่านนอนอยู่ในห้องที่แสนอบอุ่น ให้นึกถึงบุตรน้อยนอนหนาวเย็นกาย

4) แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ แต่ยินดีมาลำบากในโลกนี้
เพราะความรักพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์ จึงได้ประทานบุตรองค์เดียวลงมา