บูชาแห่งรัก

(แสงธรรม ชุด 13) ประพันธ์โดย Angelus
=====================================

1) ร่วมถวายบูชาในพระคริสตเจ้า พลีหัวใจด้วยรักเป็นบูชา
บนกางเขนบัลลังก์การรับใช้โลกา บนพระแท่นบูชาหนึ่งเดียว

(รับ) ขอเทิดเกียรติแด่องค์พระเจ้า ผู้ประทานปังและองุ่น
กลับกลายเป็นกายาและโลหิต ขอเทิดเกียรติแด่องค์พระเจ้า
ผู้บันดาลชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ให้เราได้สนิทกับพระองค์

2) ร่วมกับควันกำยานนำถวายพระเกียรติ จากหัวใจข้าน้อยด้วยภักดี
จากแรงกายคือผลแห่งเลือดเนื้อชีวี โปรดรับบูชานี้ด้วยเทอญ

3) ดังหยดน้ำที่รวมในถ้วยเหล้าองุ่น คือหัวใจกระหายหาพระองค์
ปรารถนาได้พบความรักของพระเจ้า เพียงร่วมส่วนกับพระบุตรา