บทเพลงแด่พ่อ				ภัศม์

====================================

1) เมื่อมองท้องฟ้างามยามนี้ อยากเขียนความรู้สึกดีที่อยู่ภายใน
เขียนลงบนฟ้างาม เขียนความประทับใจ กับช่วงเวลาดีดีที่พระให้เรา
2) ให้เราได้มีคุณพ่อที่แสนดี ให้เราพบวันเดือนปีที่มีความหมาย
คุณพ่อได้ทุ่มเทแรงใจแรงกาย เพื่อเราทั้งหลายใกล้พระองค์
***พ่อเป็นดังแสงทองเป็นแสงส่องชี้ทางธรรม พ่อมุ่งย้ำให้เราเชื่อศรัทธา
พ่อคือพ่อที่ดีเปี่ยมด้วยรักกรุณา คือนายชุมพาที่พระมอบให้กับเรา