บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน

=================================
1) บอสโก บิดาของเราเยาวชน บทเพลงชีวิตเปี่ยมล้น ขอท่านจงสดับฟัง
ดวงใจ ความรักที่เต็มอยู่ภายใน จิตใจร้อนแรงดุจเปลวไฟ รับใช้เราเยาวชน

(รับ) บอสโก คือเพื่อนคือครูคือบิดา หนุ่มสาวพราวใจทั่วโลกา มั่นไว้ใจคำสั่งสอน
หัวใจ ของท่านนำมอบองค์เยซู คำสัญญาณเราช่วยอุ้มชู สู่ครอบครัวซาเลเซียน

2) ยินดี จิตใจของเราปลื้มเปรมปรีดิ์ จิตใจร่าเริงด้วยดนตรี เพลงรักทำนองกังวาน
ดวงใจ ที่มอบให้เราเยาวชน ความรักที่ยังเปี่ยมล้น ดำรงคงอยู่มิคลาย