เบธเลเฮ็ม

=================================
1) ตามถนนเบธเลเฮ็ม ใครก็รู้ ใครก็เห็น วันนี้ ไม่เหมือนวันอื่น
ได้ยินไหม ได้เห็นไหม มีอะไรใสๆ ในอากาศ

**เบธเลเฮม จงเปรมปรีดิ์ วันคริสต์มาส คือวันดี เปรมปรีดิ์
พระผู้ช่วยมา อย่ากลัวเลยนะ ทูตสวรรค์ร้อง อัลเลลูยา
เปรมปรีดิ์ เบธเลเฮม เปรมปรีดิ์

2) ตามถนนเบธเลเฮ็ม อยากจะรู้อยากจะเห็น คนหนึ่ง
ไม่เหมือนคนอื่น ได้ดูไหม ได้เห็นไหม เอาความโศก ไปเปลี่ยนเป็นความยินดี (**)

3) ตามถนนในวันนี้ พระองค์นั้นยังอยู่ วันนี้..ทรงคอย ด้วยความเข้าใจ
ได้ดูไหม ได้เห็นไหม เอาความโศกไปเปลี่ยนเป็นความยินดี

ในวันนี้ จงเปรมปรีดิ์ วันคริสต์มาส คือวันดี เปรมปรีดิ์
พระผู้ช่วยมา อย่ากลัวเลยนะ ทูตสวรรค์ร้อง อัลเลลูยา
ในเมืองนี้ เปรมปรีดิ์
**เบธเลเฮม จงเปรมปรีดิ์ วันคริสต์มาส คือวันดี เปรมปรีดิ์
พระผู้ช่วยมา อย่ากลัวเลยนะ ทูตสวรรค์ร้อง อัลเลลูยา
เปรมปรีดิ์ เบธเลเฮม เปรมปรีดิ์ ในวันนี้ เปรมปรีดิ์ เบธเลเฮม เปรมปรีดิ์