อาเวมารีอา

=====================================

(รับ) Ave Maria gracia plena dominus tecum benedicta tu
อาเวมารีอา กราเซีย(อา)เปลนา โดมินุส เตคุม เบเนดิกตาตุ

1)ดวงจิตข้าสรรเสริญไท้พร่ำไขขาน จิตวิญญาณแสนปรีดาเพราะพระเจ้า
พระผู้ช่วยพ้นให้รอดพ้นจนบรรเทา โปรดข้าเฝ้าคะนึงถึงข้านา
ข้าต่ำต้อยขององค์พระทรงศรี ตั้งแต่นี้ชนทั้งนั้นพลันกล่าวว่า
ข้าเป็นผู้รับพรองค์ทรงเดชา เหลือคณามากล้นจนอิ่มใจ

2) เพราะเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ไถ่ทรงฤทธิ์ ชาติกอบกิจก่อนข้าสรรมาให้
พระนามองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกร น้ำพระทัยเมตตาชนคนเกรงกลัว
ทรงสำแดงฤทธิอำนาจฉกาจกร่าง เรืองศักดาดีเด่นได้เห็นทั่ว
ทำให้คนหยิ่งผยองลำพองตัว แผนการชั่วเขาย่อยยับต้องอัปรา

3) โปรดจอมราชาที่นั่งบัลลังก์ทอง ทรงยกย่องคนต่ำต้อยที่น้อยหน้า
ผู้หิวโหยอาหารประทานมา รวยเงินตรามั่งคั่งให้ไปประครัน
ทรงรักษาสัญญาที่ว่าขาน จัดประทานบรรพบุรุษดุจคำมั่น
เสด็จมาช่วยผู้ทาสชาติยิวนั่น เมตตาท่านอับราฮัมพงศ์คงชั่วกาลฯ