อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)

(สำหรับโอกาสฉลองคริสตมาส) ป.ทนุผล/Joannes B
====================================
ในวันนี้นภาแสนสดใส ส่องประกายเกษมเปรมปรีดิ์
จึงประกาศออกไป จากใจที่ยินดี ในวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชม
ทูตสวรรค์ยินดีปรีดา อีกมวลมนุษย์ทุกชาติและภาษา
ร่วมกันสรรเสริญกุมารน้อยจอมราชา เสด็จมาในโลกา

(*) อัลเลลูยา อัลเลลูยา สรรเสริญพระนามพระเจ้า
เพราะพระคริสตองค์ ได้ทรงบังเกิด เสด็จมาเพื่อชาวเรา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา นมัสการพระนามพระองค์
ด้วยใจที่แสนชื่นชม อัลเลลูยา

ถวายพระพร แด่องค์เจ้าจอมราชา ผู้เสด็จมาเพื่อไถ่โลกา
โอ้องค์อิมมานูแอล (ซ้ำ *)