อัลเลลูยา (สรรเสริญพระเจ้า)

===========================

*อัลเลลูยา (8 ครั้ง)

**สรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเพลง อัลเลลูยา
สรรเสริญพระนามพระองค์ผู้สถิตกับเรา (ย้อน *)

**เชิญฟังวาจาองค์พระเจ้าใจปลื้มปรีดา
ร้องโมทนาด้วยบทเพลงอัลเลลูยา (ย้อน *)