Adoro Te Devota / ข้าขอประณต		ซ.โรซาลีอา

=================================
Adoro te devote la tens de-i-tas. Quaesubhisfi quris vere latitas.
Tibi se cotme-um to tum subicit. Quiatecontem plans to tum deficit.

1) ข้าฯ ขอประณตน้อมกราบวันทา อ้า.. องค์ พระเจ้า
ผู้ทรงซ่อนองค์อยู่ทุกค่ำเช้าในเพศปังองุ่นนั้น
ข้าฯ ขอมอบถวายใจ ให้พระองค์ทรงธรรม์
เป็นบูชาทั้งครบครัน มั่นรักนิรันดร

2) ด้วยตาและรสสัมผัสไม่อาจเข้าใจ ถ้วนถี่
แต่ทรงตรัสไว้ว่าเป็นเช่นนี้ ด้วยวจีเที่ยงธรรม์
ข้าฯ เชื่อมั่นในพระองค์ อย่างมั่นคงมิหวั่น
ทรงสถิตนิจนิรันดร์ มั่นในพระวาจา

3) หากพิศพระองค์คงเปรียบดังมีม่านบังสายตา
โปรดให้ข้าน้อยได้รับเมตตากรุณาด้วยเทอญ
ยามเมื่อลาโลกลับไป ได้สวรรค์สรรเสริญ
ชมพระพักตร์งามแสนเพลิน เจริญนิรันดร์กาล

================================
ขับร้องประสานเสียงโดยเยาวชนนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
บรรเลงโดยปฏิพล ทนุผล อำนวยเพลงโดย ปองพล ทนุผล