บุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน			Joannes

========================================
1) ความเชื่อใด จะยิ่งใหญ่เท่ากับความเชื่อ ที่อยู่ในชีวิตที่เป็นพยานยืนยัน

*เมื่อความรักพระคริสต์ เปี่ยมล้นดวงใจ ไม่มีอะไรจะแทนที่พระองค์
แม้ความตายน่ากลัวเพียงใด แต่ความรักพระองค์จะนำทาง

2) ความรักใด จะยิ่งใหญ่เท่ากับความรัก ที่ยอมแม้ชีพวายเพื่อประกาศความรักนั้น (ซ้ำ *)

** บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน แบบอย่างความเชื่อที่เป็นชีวิตสนิทกับพระองค์
บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน แบบอย่างชีวิตที่เป็นพระพรด้วยท่านรักพระเจ้าสุดใจ
ยอมพลี โลหิตถวายมอบไว้ เป็นบูชาอันล้ำค่า แด่พระองค์

(โซโล่) (ย้อน **)