เทิดเกียรติคาร์ดินัล    		อ.ประจงกิจ

==================================

1) ขอพระแม่มารีอา ได้โปรดเมตตา พวกเราทั้งหลาย
ให้พระคุณเจ้ามีชี มีพลานามัยเพื่อเป็นร่มไทรของปวงประชา

(รับ) เชิญชาวเราคริสตชน ร่วมจิตใจภาวนาขอพระเจ้า
เพื่อองค์พระคาร์ดินัลของเรา เป็นร่มเกล้าแก่เราคริสตชนชาวไทย
เสมอไป

2) เชิญสรรพสิ่งทั้งหลาย มาร่วมดีใจ กับเราพร้อมกัน
เพราะองค์พระคาร์ดินัล ท่านไม่เคยหวาดหวั่น นำเราก้าวไปในคริสตองค์

(รับ) (และต่อด้วย)

...เสมอไป เทอญ...