สายใยแห่งรัก     		เอากุสติน

=====================

1. คือความผูกพัน คือรักที่มีให้กัน
เมื่อผ่านคืนวันที่ผันเปลี่ยนไป
พ่อ(แม่)ยังเป็นกำลังใจไม่เคยย่อท้อ

2. คือสายใย ประสานให้ความสัมพันธ์
พ่อ(แม่)ลูกเราเดินข้างเคียงกัน
สู่จุดหมายที่เราใฝ่ฝัน

3. จะผ่านคืนวัน สู่ฝันที่ท่านมุ่งไว้
จะขอเป็นแรงและกำลังใจ ให้รักนั้นไม่จืดจาง
เมื่อผ่านกางเขนจะพบกับแสงสว่าง
เราพร้อมจะตามท่านไปในทางแห่งรักในองค์พระเยซู