พระทรงเลือก		เอากุสติน

=============================
1) แต่ละคนต่างมีหนทาง ที่แตกต่างกันไป
และมีความหมาย อย่างมากมายในหัวใจ
ต่างเสาะหาหนทาง มุ่งสู่จุดหมาย
ที่ใจนั้นฝันใฝ่ ให้ได้สักวัน

2) แต่ยังมีอีกหนึ่งหนทาง ที่แตกต่างออกไป
และมีความหมายในใจ มากมายเช่นกัน
พร้อมจะเลือกพระองค์ ให้เป็นผู้นำหนทางนิรันดร์
สละชีวา เพื่ออาณาจักรสวรรค์

(รับ) พระทรงเลือกให้เราดูแลฝูงแกะ ของพระองค์
ให้เราเป็นนายชุมพาบาล ที่แสนดี
ตอบสนองเสียงเรียก ด้วยความมั่นใจในรักที่มี
ยอมพลีชีวี เพื่องานของพระองค์

(จบ) ยอมพลีชีวี ติดตาม...พระองค์