พยาบาลคืองานเมตตา 	(ประพันธ์โดย อ.ประจงกิจ)

====================================

1) คนเรา ไม่ว่าหญิงชาย จะร่ำรวยมากมาย หรือว่าอับจน
ทุกคน ต่างมีพระบิดา เดียวกันทุกคน เป็นพี่น้องกัน

2) ยามเดือดร้อน ประสบทุกข์ภัย บาดเจ็บเพียงใด จะได้ช่วยเหลือ
ทั้งผู้เจ็บป่วย ชราพิการ ช่วยพยาบาล ให้การรักษา

3) "เมื่อเราหิว ท่านก็ให้อาหาร เมื่อเรากระหาย ท่านให้เราดื่มน้ำ
เมื่อเราเจ็บป่วย ท่านได้พยาบาล ขอเชิญท่านในบ้าน พระบิดาของเรา"

(**) เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น
เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น (ซ้ำ **)