โอ้พระเป็นเจ้าโปรดประทาน 

========================

(รับ) โอ้พระเป็นเจ้าโปรดประทานพระสงฆ์เทอญ

1. เพื่อเพิ่มพระเกียรติเจ้าฟ้า แพร่พระนามาทั่วหล้า
เพื่อจะถวายมิสซา ที่ล้ำค่าสุดประมาณ

2. เพื่อแจกทิพยหาร เลี้ยงวิญญาณเป็นสุขสันต์
เพื่อยกบาปติดวิญญาณ แก่ท่านผู้ได้กลับใจ

3. เพื่ออวยพรครอบครัวข้าฯ ล้างบาปทารกผ่องใส
เพื่อช่วยเราคราวสิ้นใจ ให้ตายในศีลในพร

4. เพื่ออบรมเด็กทั่วหน้า ให้รู้วิชาคำสอน
เพื่อย้ำพระธรรมบวร ให้เร่าร้อนรักพระองค์

5. เพื่อชี้หนทางสวรรค์ ให้เรามั่นใจไม่หลง
เพื่อนำเราพบพระองค์ ผู้ทรงดำรงนิรันดร์

6. เพื่อประกาศศาสนา แพร่พระราชัยสวรรค์
เพื่อพาคนทั่วหน้ากัน หันมารักพระบุตรา