มิตรสหาย   		เรียบเรียง คพ. โมลิ่ง S.J.

========================

(รับ) ด้วยบัดนี้พระองค์ไม่เรียกท่านเป็นคนใช้
แต่จะได้เรียกท่านเป็นมิตรสหาย
เพราะท่านรู้ทุกสิ่งอย่างมากมายล้นเหลือหลาย
ที่กระทำท่ามกลางเรา

1. ขอให้ท่านเจียมใจในพระจิต ผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตปกป้องท่าน
พระบิดาเตรียมมาให้แก่ท่าน เพื่อประทานพระคุณค้ำจุนท่าน
2. ท่านได้ทำทุกสิ่งเป็นมิ่งขวัญ ปวงเทวัญชั้นฟ้าสาธุการ
ท่านได้เป็นสหายผู้เชี่ยวชาญ ช่วยทำการทำงานสร้างตัวท่าน
3. สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
ตลอดกาลนิรันดร อาแมน