คำใดไม่ซึ้ง			ส.ดำเนินสดวก

==================================
1) คำใดไม่ซึ้ง ซาบซึ้งหัวใจแน่แท้ โอ้คำนั้นคือว่าแม่ ล้วนแต่ตื้นตันอุรา
ลูกบวชยินดี เพราะมีน้ำใจศรัทธา แม่ยังรักดังชีวา หาใครเท่าแม่ไม่มี

2) จากอกแม่เอย แม่เคยเลี้ยงดูด้วยรัก โอ้ใจนั้นยังประจักษ์ ความรักแน่นในชีวี
ลูกบวชเป็นสงฆ์ เป็นสงฆ์นั้นมีศักดิ์ศรี นำความชื่นชมยินดี มากมีแก่ดวงวิญญาณ

รับ) บุญคุณของพ่อแม่เหลือจะกล่าว ปวดร้าวเมื่อคราวเลี้ยงดูลูกเต้า
แต่วันนี้ น้ำตานั้นมาคลอเบ้า ลูกชายที่รักคนเก่า เขาเป็นพระสงฆ์คนดี

3) จากอกแม่นี้ ลูกพลีรักเพื่อทุกคน จากใจลูกที่มั่นคง ขอเดินตามทางพระธรรม
ลูกบวชไปแล้ว ยึดแนวพระเป็นประจำ อ้อนวอนขอพรพระท่าน คุ้มกันดูแลแม่เอย

คำใดไม่ซึ้ง คำใดไม่ซึ้ง