วอนนักบุญมาระโก    		โฟร์บราเดอร์

===============================

พร้อมใจถวายบูชาทรงฤทธิ์ ด้วยชีวิตอุทิศพระองค์นิรันดร์
เหมือนท่านผู้นิพนธ์วรสาร ผู้เชี่ยวชาญในการแพร่ธรรม

ผู้เลิศล้ำชำนาญในพระวาจา ผู้ชักพาคนบาปผิดทั้งหลาย
ท่านพร่ำสอนให้พ้นภัยอันตราย สู่ราชัยดินแดนสวรรค์

ขอวอนท่านนักบุญมาร์โก คุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัย
ให้มั่นในรักพระเจ้า รักเร้ารุมร้อนกายใจ

ไม่หวั่นสลายคลายคลาด มาดแม้นความตายมากั้น
มั่นคงในพระวาจา พระคริสต์ผู้พลีชีวา

เคยพร่ำร่ำสอนวอนว่า ให้เราพ้นมารอันตราย