เทิดพระคุณ ผู้แพร่ธรรม    		ป.ปรีชาวุฒิ

(บุญราศีนิโคลาส)
==================================

(รับ) พวกเราจงพร้อมหน้า โมทนาฉลองพระคุณ
คุณพ่อนิโคลาสผู้มีบุญ โปรยปรายพระคุณชาวเรา

1) ชีวิตของท่านยอมทน อุทิศตนยอมพลี
เพื่อเผยพระธรรมนำชีวี บุญราศีชาวไทย

2) ท่านเป็นนายชุมพาบาล เป็นพยานศรัทธา
เพื่อประกาศพระวาจา นำวิญญาณ์รอดปลอดภัย