เทิดเกียรติอัครทูตสวรรค์     		อ.ประจงกิจ

==================================

(รับ) องค์เทวา (มีคาแอล/ราฟาเอล/กาเบรียล) ผู้รับใช้ของพระเจ้า
ช่วยวิงวอนเทอญ

1) ท่านทำลายมารไพรี ปราบปีศาจมารร้ายวอดวาย
ท่านกล้าหาญซึ่งสัตย์ยิ่ง สมเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

2) ท่านป้องกันอันตราย จากปีศาาจมารร้ายทั้งปวง
ช่วยชาวเราให้รอดพ้น จากเล่ห์กลอบายผองภัย

3) ท่านน้อมรับพระบัญชา ของพระเจ้าประกาศทั่วแดน
ท่านแจ้งสารเพื่อมนุษย์ ทำตามแผนการของพระองค์