ตามรอยพ่อนิโคลาส    		เอากุสติน

==================================

(ช) ไม่มีความรักใด ยิ่งใหญ่กว่าการที่ใคร สละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน
จะอ่อนแรงเท่าไร จิตใจยินยอมพร้อมสู้ทน ยอมมอบตนจนชีวิตสิ้นสลาย

(ญ) ความเชื่ออันงดงาม ท่านเทศน์สอนอย่างร้อนรน นำทุกคนจนถึงพระราชัย
ตามแบบอย่างชีวิต ขององค์พระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่ ให้อภัยด้วยใจรักและเมตตา

(รับ) บุญราศี พ่อนิโคลาสบุญเกิด แบบอย่างแห่งชีวิตผู้แพร่ธรรม
พ่อผู้เป็นความหวัง ก้าวเดินไม่ยอมหยุดยั้ง ด้วยพลังแห่งความเชื่อความวางใจ
บุญราศี พ่อนิโคลาสบุญเกิด วิงวอนองค์พระเจ้าเพื่อเราชาวไทย
ให้มั่นคงในพระธรรม ตราบจนชีวินสูญสิ้นไป มอบถวายพระเจ้าตลอดชีวิต