สดุดีนักบุญฟิลิป-ยากอบ   		พ.อานามวัฒน์

============================

1. เชิญเชิญเรามาแซ่ซ้อง เปล่งทำนองให้ก้องกังวาน
เชิญเรารับขับประสาน ด้วยชื่นบานในหฤทัย
วันนี้มีท่านอยู่ จะเชิดชูในหมู่นักบุญ
ฉลองผู้มีบุญ คือนักบุญฟิลิป-ยากอบ

(รับ) โอ้ท่านนักบุญยากอบ โปรดตรัสตอบในคำข้าฯนี้
ท่านฟิลิปผู้ทรงศรี โปรดปรานีมีใจเมตตา

2. มามาเราช่วยอวยชัย ด้วยดวงใจเกษมเปรมปรีดิ์
มาร้องเพลงสดุดี ให้สุขศรียินดีทุกคน
สุขล้ำนำร่มเย็น ไม่ว่างเว้นเน้นพระวาจา
ให้ลูกพบมรรคา พระบุตราข้าฯพึ่งนักบุญ

3. ร้องร้องโห่ก้องสรรเสริญ ทูนเทิดเทินให้เกียรตินักบุญ
ขอพระคุณท่านเจือจุน เอื้ออุดหนุนลูกสบพระองค์
ดำรงคงในสัตย์ ใจผูกมัดในคำสอนสั่ง
ดุจที่ท่านมุ่งหวัง ลูกไปยังสวรรค์นิรันดร์

4. พร้อมพร้อมกันกราบวันทา ด้วยวิญญาณ์ปรีดาชื่นชม
ลืมทุกข์โศกศัลย์เศร้าตรม ชื่นชมเป็นความเปรมปรีดิ์
เราน้อมพร้อมใจกาย เพื่อละม้ายคล้ายคริสตองค์
จากแบบอย่างที่ทรง ให้ทรงส่งสองท่านนักบุญ

5. ฟังฟังท่านเอ่ยวจี ถ้อยวลีที่แสนเมตตา
เพื่อหนีที่มีชั่วช้า อีกนำพามาสู่พระองค์
สองท่านไม่หวาดหวั่น อีกไม่พรั่นความทุกข์ลำเค็ญ
สองท่านมองเห็น รางวัลเช่นสวรรค์เบื้องบน