สดุดีนักบุญยวง (อัครสาวก)   

(เนื้อร้อง คพ.วิจิตร ไตรภพ ทำนอง: คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ จันทบุรี)
============================
(รับ) ศิษย์ที่รักแห่งองค์พระเยซู โปรดเอ็นดูพิทักษ์อารักขา
ทุกค่ำเช้าให้อยู่ในมรรคา มุ่งไปหาแต่องค์พระทรงชัย

1. ในบรรดามหาสานุศิษย์ ท่านมีจิตสะอาดและผ่องใส
พระเยซูรักท่านยิ่งกว่าใคร จึงทรงให้ท่านมีสิทธ์ิเด่นเอย
2. คราอาหารสุดท้ายนั้นบรรจบ ท่านได้ซบอุราพระทรงศรี
พระเยซูเมตตาและปรานี เพราะท่านนี้เยาว์วัยและใจงาม
3. ปางพระองค์แสดงแปลงพระกาย ท่านยังได้รวมอยู่บนเนินเขา
พระองค์โปรดให้ท่านเพื่อบรรเทา เมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องทน
4. เมื่อพระองค์ถูกตรึงบนกางเขน ท่านมิเอนโอนเอียงหรือเลี่ยงหนี
ท่านเข้มแข็งใจกล้าน่าเปรมปรีดิ์ ตัวอย่างดีให้เราเอาเยี่ยงเทอญ
5. จึงพระองค์ได้ทรงโปรดประทาน ให้แก่ท่านเพื่อตอบแทนความดี
พระมารดามาเป็นพระชนนี และเรานี้ได้ร่วมส่วนกับท่าน