พรานทะเล (นักบุญยาโกเบ)   		ส.ดำเนินสดวก

================================

1. เปรียบท่านยาโกเบเหมือนดังพรานทะเล ทรงร่อนเร่เพื่อจับปลา
ด้วยตัวฉันมั่นใจซึ่งในความเมตตา เข้ามาหาและพึ่งบุญ

2. หากวิญญาณเป็นปลาฉันคงว่ายไปมา เพื่อเสาะหาความร่มเย็น
ไม่ต้องกลัวอันตรายพ้นทุกข์ยากลำเค็ญ ด้วยท่านเป็นที่หลบภัย

(รับ) น้ำพระทัยพระเยซู ทรงเชิดชูเรียกท่านไป
เพื่อแพร่พระราชัย ลงบนใจชาวชน

3. จากทะเลสู่เมืองนำเจริญรุ่งเรือง ความประเทืองแห่งวิญญาณ
โปรดจงมาดลใจให้ชาวไทยทั่วหน้า มีศรัทธาในพระองค์