นักบุญยวง บัปติสตา

=====================

(รับ) คริสตังจงพร้อมใจมากราบไหว้วันทา
ท่านยวงบัปติสตาผู้ภิญโญ
ทั่วหล้าสาธุการร้องเพลงขานไชโย
ปลดทุกข์สุโขร้องโห่อวยชัยปลดทุกข์สุโขร้องโห่อวยชัย

1. ท่านเป็นมาร์ตีร์ไม่มีมลทิน ตลอดแดนดินปลาบปลื้มเปรมใจ
ท่านสู่โลกนี้เพื่อชี้สวรรค์ ทำความหวาดหวั่นให้แก่อบาย
2. ผู้ใดได้เห็นร่มเย็นสิ้นเศร้า เพราะได้เห็นเงาของมหาไถ่
ผู้ได้เคารพจะพบพระองค์ ชีวิตดำรงเลิศล้ำอำไพ
3. ท่านเลี้ยงชีวิตศักด์ิสิทธ์ิอยู่เดียว ในที่เปล่าเปลี่ยวทรมานกาย
ตัวอย่างสูงสุดท่านจูงชาวชน สู่มิ่งมงคลในโชควิชัย
4. เมื่อท่านชี้บนฝูงคนวิ่งมา ปลาบปลื้มปรีดาเดินตามท่านไป
เมื่อพบผิดพาลกล้าหาญยอมตัว ต่อสู้ความชั่วไม่กลัวสิ่งใด
5. ข้าขอวิงวอนจูงกรเหล่าข้า จะได้แกล้วกล้าอาสาองค์ไท
เป็นผู้นำหนปลอดพ้นภัยพาล นมัสการพระบุตรทรงชัย