กับดอนบอสโก

==============================

กับดอนบอสโก เรามองเห็นแสงตะวัน กับดอนบอสโก เราฝันถึงวันอันสดใส
และดอนบอสโก ส่งยิ้มให้กับเรา นำเราให้รอดปลอดภัย
มือเราจับกันมั่นคง ส่งสันติจากดวงใจ ธงสบัดโบวไสว มอบดวงใจให้กัน

** ดอนบอสโกกลับคืนสู่ดวงใจเยาวชน ร่วมใจกันสร้างสรรค์โลกา
ให้เต็มด้วยรักจากดวงใจ (ซ้ำ **)

กับดอนบอสโก ร่วมร้องเพลงแห่งความหวัง กับดอนบอสโก เรามอบตนเองทั้งชีวัน
และดอนบอสโก ส่งยิ้มให้กับเรา ความเศร้าสลายคลายพลัน
มือเราจับกันมั่นคง ส่งสันติจากดวงใจ ธงสบัดโบวไสว มอบดวงใจให้กัน
(ย้อน **)