ข้าแต่ท่านนักบุญเทเรซา

(นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู)
==============================

1) ข้าแต่ท่านนักบุญเทเรซา พาราสุกใสในสวรรค์
เป็นบุปฝาชื่นชมพรหมจรรย์ ของเจ้าจอมเทวัญทรงชัย

2) คอยเชิดชูพระเกียรติพระเป็นเจ้า ค่ำเช้าเป็นนิจจิตผ่องใส
ภาวนาไม่เว้นบำเพ็ญใจ ถวายตัวอยู่ในอาราม

3) ภาวนาเธอนี้มีอำนาจ สามารถนำผลได้ล้นหลาม
โปรดวิญญาณนำส่งตรงที่งาม เป็นที่พึ่งในยามภัยมี

4) เหตุนี้พระสมัยจึงได้ตั้งให้ เธอครองมิสซังทั่วที่
เหมือนกับท่านนักบุญซาเวรี ทั่วปฐพีวันทนา

5) ขอเธอเป็นที่พึ่งวัดของเรา ค่ำเช้าปกป้องอารักขา
ตลอดถึงคริสตังทั้งอาณา- เขตเทศไทยปรีดาทั่วกัน