เจ็ดคน-สองคอน    		อ.ประจงกิจ

==============================

1) มรณกรรม มั่นในพระธรรม เป็นวีรกรรม นำผลพระพร
วิญญาณหรรษา กายาม้วยมรณ์ เจ็ดคนสองคอน ยอมตาย

(รับ) ยืนหยัดมั่นคงในองค์พระเจ้า ทุกยามค่ำเช้าเต็มเปี่ยมความหวัง
ประกาศพระนามไม่ยอมหยุดยั้ง ด้วยพลังรักและศรัทธา
ลำบากเท่าไรจิตใจไม่หวั่น ดวงจิตผูกพันพระศาสนา
ทั้งเจ็ดหญิงชายและเด็กหาญกล้า มอบชีวาพลีเป็นพยาน
ยืนยันพระองค์

2) ท่านผู้ชอบธรรม ได้โปรดเกื้อกูล วอนขอพระคุณ เกื้อหนุนทุกวัน
ให้คริสตชน ทุกคนยึดมั่น แบบอย่างของท่าน ทำตาม