คริสตังจงพร้อมหน้า

(น.ฟรังซิส เซเวียร์)
==============================

(รับ) คริสตังจงพร้อมหน้า โมทนาฉลองพระคุณ
ท่านซาเวรีผู้มีการุญ แผ่การบุญแก่ชาวไทย

1) ความรักของท่านแรงกล้า จึงมาประเทศไกล
เผยพระธรรมนำน้อมใจ อยู่ในบูรพา
2) ประกอบกิจประสิทธิ์การ รอนราญภัยวิญญาณ์
เป็นที่พึ่งชาวประชา บรรดาหลงโลกีย์
3) ทั่วประเทศเขตจีนจาม สยามสวัสดี
นึกพระนามซาเวรี เปรมปรีดิ์โมทนา
4) ประกอบการประเป็นเจ้า ชาวเรารอดวิญญาณ์
พระคุณท่านนั้นเหลือตรา เหล่าข้าอภิวันท์
5) ข้าขอพึ่งเดชะคุณ เจือจุนโปรดประกัน
คอยช้ำชูให้สู่ชั้น- สวรรค์นิรันดรเทอญ