ฉลองนักบุญยอแซฟ   	นักดนตรีวัดน.ยอแซฟ ท่าใหม่ จันทบุรี

==================================

1) วันนี้เราเปรมปรีดิ์สุขสดศรียินดีล้ำ
สุดที่จะเอ่ยคำพร่ำเสกสรรพรรณา
ฉลององค์บิดาพระนามาท่านคือยอแซฟ
ผู้เป็นตัวอย่างแบบอันเลิศล้ำพ้นมลทิน

2) เราขอท่านพิทักษ์โปรดช่วยรักษ์มิสซังไทย
ขอท่านโปรดโปรยปรายดุจดังสายสุมาลี
จากฟ้ามาสู่ดินกังวลสิ้นพลันยินดี
คำวอนว่ามานี้จงปรานีประทานเทอญ