อันนาผู้ใจการุญ

===================
1. ในวันนี้ เราฉลองนามท่านนักบุญอันนา
เชิญท่านร่วมเข้ามากราบยายของพระเยซู
แบบฉบับคนดี เป็นสตรีที่น่าเชิดชู
อบรมและเฝ้าดูพระแม่เจ้าของชาวเรา

(รับ) พวกเราคริสตังพร้อมหน้า ร่วมใจมาวันทานักบุญ
อันนาผู้ใจการุญ วิงวอนพระคุณแก่เรา

2. ความศรัทธาของท่านเป็นแบบอย่าง แด่พระแม่เจ้า
คู่กับยออากิม ผู้เป็นตาของพระเยซู
บำเพ็ญภาวนาเฝ้าบูชาพระองค์เอ็นดู
ควรเราเอาอย่างดู เพื่อตามท่านสู่เมืองสวรรค์

3. ความนอบน้อมและถ่อมตนของท่านเป็นที่รักใคร่
แก่คนทั่วไป ใครต่อใครรู้จักอันนา
ขอท่านเป็นหนทาง เป็นแบบอย่างของความศรัทธา
ท่านมีบุญหนักหนาโปรดเมตตาช่วยเหล่าวิญญาณ

4. ความลำบากใดใดท่านถวายแด่พระเป็นเจ้า
ยอมทนทุกข์เอาสุขหรือเศร้าท่านไม่เคยบ่น
ถือตามน้ำพระทัยเอาใจใส่ต่อพระเบื้องบน
โอ้อันนาดีล้นเป็นบุคคลที่พระเลือกสรร

5. วันฉลองในวันนี้ยินดีเปรมปรีดิ์นักหนา
ขอคุณตา คุณยาย ภาวนาแก่พวกเรา
ช่วยชี้ทางสวรรค์สรรเสริญพระเจ้า
นำทางให้พวกเราได้เข้าเฝ้าพระเยซู