ยกบาปข้าฯเทอญ  		พ.อานามวัฒน์

===========================

1. แผ่นฟ้าพสุธาแดนไกล เสียงก้องร้องไปจากห้วงดวงใจข้าฯเอย
โอ้พระโปรดอย่าทำเมินเฉย โปรดอย่าทรงเฉยเมยละเลยวาจาข้าเจ้า
2. นอบน้อมยอมพร้อมกันวันทา พระผู้เมตตาเยียวยาข้าที่โศกเศร้า
อย่าหนีเบื้องพระพักตร์พรากเรา ที่เข้ามาน้อมเกล้าขอเฝ้าเบื้องพระภูธร

(รับ) เปิดใจเพื่อใจของข้าฯรู้แจ้ง โปรดได้สำแดงด้วยแรงรักที่อาวรณ์
ข้าฯนี้ที่เข้ามาพร่ำวอน โปรดประทานพระพรอวยพรแด่ใจของข้าฯ
3. หนี้นี้มีค่าควรคำนึง ต้องติดตราตรึงซาบซึ้งซึ่งพระเมตตา
ไม่ขอกลับไปทำชั่วช้า โปรดรักษาวิญญาณ์ของข้าฯจนกว่ามลาย