ทางสวรรค์   		บ.พานุพันธ์

==================================

1) หนทางสู่แดนแห่งเมืองสวรรค์ เต็มด้วยขวากหนามยากแค้นทรมาน
แต่ปลายทางนั้น สุขสันต์เหลือที่ใครจะพรรณา

2) หนทางสบายจะนำชีวิต ไปที่มืดมิดไม่รู้เลือนลาง
หมดทางความหวัง ชีวิตภายหน้าพาโศกตรม

(รับ) หนทางพระเจ้า มอบไว้ให้เป็นแบบอย่าง
บนทางแห่งไม้กางเขนนั้นนำยังเกียรติมงคล ตลอดนิรันดร์

3) ขอพรเบื้องบนโปรดนำชีวิต ให้ลูกใกล้ชิดกับพระทรงธรรม์
ติดตามพระคริสต์ สู้ทนลำบากจนสิ้นใจ