สวรรค์เป็นนิรันดร

(Le ciel en est prix)
==================

1. สวรรค์เป็นนิรันดร สมพรยอดยิ่งสิ่งหวัง
ใกล้พระเป็นเจ้าจีรัง ไหลหลั่งเริงรื่นชื่นบาน

(รับ) สวรรค์ สวรรค์ สวรรค์เป็นนิรันดร
สวรรค์ สวรรค์ สวรรค์เป็นนิรันดร

2. สวรรค์เป็นนิรันดร ถาวรคือแดนแสนหวาน
สิ้นทุกข์สุขล้ำสำราญ สถานเมืองแมนแสนปอง

3. สวรรค์เป็นนิรันดร จงตัดนิวรณ์ทั้งผอง
ละสิ่งสนุกคะนอง หมายปองชีวีนิรันดร์

4. สวรรค์เป็นนิรันดร ทวยเทพนิกรรังสรรค์
คอยเฝ้าเราผู้ประจัญ บากบั่นแต่ความดีงาม

5. สวรรค์เป็นนิรันดร ขอพรพระองค์ทรงศรี
ยกโทษได้โปรดปรานี ไมตรีเต็มพระหทัยทรงธรรม