สันติของผู้ทรงธรรม

=======================

สันติของผู้ทรงธรรม พระโปรดผันผ่อนคำข้า
ช่วยวิญญาณซึ่งโหยหา ด้วยน้ำตาไหลเนืองนอง
ให้สพสุขสิ้นทุกข์ภัย จิตเจตน์ไว้ได้ครอบครอง
ให้สพสุขสิ้นทุกข์ภัย จิตเจตน์ไว้ได้ครอบครอง

Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luce at eis
et lux perpetua luce at eis.