สักวันหนึ่ง   		ส.อนนตพันธ์

============================

1. ในอีกไม่ช้าเราต้องมรณา เหมือนกับบรรดาบรรพชนของเราทั้งผอง
ความตายไม่มีใครใคร่หมายปอง แต่ต้องสนองตามพระบัญชา

2. สักวันหนึ่งนั้นเราจะต้องตาย คนชั่วเมามายโศกเศร้าเสียดายหนักหนา
แต่ผู้ประพฤติตามพระวาจา สุขอุราเพราะว่าได้พบทรงธรรม์

(รับ) ด้วยใจยึดมั่นในพระสัญญา จึงนำพาเราสู่ดินแดนสวรรค์
พบสันติในองค์พระผู้ทรงธรรม์ สุขนิรันดร์รักมั่นในดวงฤดี

3. สักวันหนึ่งนั้นต้องสิ้นชีวา ต้องกลับคืนมาหาองค์พระผู้ทรงศรี
มาอยู่ต่อหน้าพระองค์เจ้าฟ้าธาตรี งค์ความดีเมตตารักสุดประมาณ