รอพระเมตตา   		พ.อานามวัฒน์

===============================

1. เหนือสิ่งสุดท้ายก็คือความตาย ชีพดับมลายเป็นผงธุลี
แต่สิ่งเหลืออยู่คือความชั่วดี นำบัญชีมุ่งหาพระบิดา

2. เหนือสิ่งสุดท้ายก็คือความจริง ร่างกายชายหญิงแน่นิ่งมรณา
แต่ที่เหลืออยู่คือดวงวิญญาณ์ รอเมตตาจากพระองค์ทรงธรรม

(รับ) เหมือนดั่งพระคริสต์ชีวิตวายชนม์ ทนความทุกข์ทนจนสิ้นชีวัน
ร่างกายสูญสิ้นได้เพียงสามวัน ทรงคืนชีพพลันสู่บ้านถาวร

3. เหนือสิ่งสุดท้ายคือพระวาจา ให้เหล่าวิญญาณ์มวลประชากร
เฝ้าองค์สูงสุดชั่วนิรันดร เมื่อม้วยมรณ์พรแห่งผลดีงาม