รางวัล   		พ.อานามวัฒน์

==========================

1. คนใดได้ลิ้มชิมลางในทางทุกข์ยาก
ทางที่ลำบากหลายหลากตรากตรำชีวี
ดุจทางที่เตียนอาจเวียนวกอเวจี
ทางเดินใดที่เวียนรกวกสู่สวรรค์

2. ผู้ใดใฝ่ฝันรางวัลโลกปันสรรให้
ชีวาหมองไหม้ไร้สุขสิ้นสูญโดยพลัน
รางวัลขององค์ผู้ทรงชี้ทางชีวัน
รางวัลนั้นสวรรค์มิคลาย

(รับ) ทางเดินขององค์ผู้ทรงปรานี ชี้นำชีวีที่ไม่รู้ตาย
เราคือหนทางความจริงที่แสนยิ่งใหญ่ เพื่อจุดมุ่งหมายในปลายชีวา

3. ผู้ใดใฝ่ฝันรางวัลในองค์พระเจ้า
เชิญมาน้อมเกล้าเข้าสู่บูชาเถิดหนา
กายาพระบุตรดุจดังพระคุณวิญญาณ์
สู่เคหาบิดานิรันดร์