โปรดรับวิญญาณ			อ.ประจงกิจ

===========================

(รับ) พระบิดาเจ้า โปรดรับวิญญาณ
สู่อ้อมพระหัตถ์อันทรงเมตตาของพระองค์

1. ผู้ที่สิ้นใจ ในศีลและพระพร ช่างเป็นสุขยิ่งใหญ่เหลือหลาย
ร่างกาย แม้สิ้นสลาย สุดท้าย จะได้ชีวิตนิรันดร์
2. หากแม้นพระองค์ ไม่ทรงพระเมตตา จะหาใครรอดพระอาญา
เมื่อรับ การพิพากษา ต่อหน้า บัลลังก์องค์พระเป็นเจ้า
3. ผู้ที่วางใจ เชื่อมั่นในพระองค์ ดำรงชีวิตจากอบาย
ความตาย จะต้องปราชัย ชีวิต นิรันดร์จะเป็นรางวัล
4. ขอท่านนักบุญ เทวาของพระเจ้า นำทางผู้ชอบธรรมทั้งหลาย
เข้าสู่ดินแดนสวรรค์ สรรเสริญ เชยชมพระพักตร์พระองค์