โปรดนำวิญญาณ

========================

โอ้พระองค์ผู้ทรงเมตตาเลิศล้ำ โปรดนำวิญญาณของลูกนี้เทอญ
เดินไปสู่เมืองแมนแดนสวรรค์ ลูกขออภิวันท์สรรเสริญพระคุณ

โปรดให้ลูกอบอุ่นอยู่แทบบาทา ขอประทานพระหรรษทานความรัก
ปกปักษ์ให้ลูกได้รักพระองค์ รักสูงส่งดำรงนิรันดร

ลูกร้องคำวิงวอนต่อพระหทัย โปรดดลให้พ้นภัยด้วยเทอญ
ยามได้ชมความงามตามประสงค์ ได้พบพระองค์ลูกคงสุขสันต์

ด้วยความรักนั้น มิผันเปลี่ยนแปร ได้พบรักแท้ลูกกลับสุขใจ