โอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญาณ

==================

(รับ) โอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญาณ ที่ทรมานชำระในไฟ
ขอให้พ้นจากวิบากเร็วไว เข้าอยู่ภายในแห่งสุขสำราญ

1. อันทรมานเป็นการใช้โทษ ขอพระทรงโปรดอย่าให้ช้านาน
หนึ่งวันในไฟแม้ใครทนทาน จะเปรียบประมาณเท่าร้อยพันปี

2. ขอให้ทรงโปรดยกโทษโทษา ฟังภาวนาลูกอธิษฐาน
ขอพระเมตตาโปรดพาวิญญาณ สู่สุขศานต์ชั่วนิรันดร

3. ช่วยลูกวอนขอต่อพระเป็นเจ้า โปรดความบรรเทาแก่เหล่าวิญญาณ
เมื่อลูกสิ้นใจขอได้เมตตา ให้ร่วมสุขาพร้อมหน้ากันเทอญ