ชีวิตคนเรา   		พ.อานามวัฒน์

==================================

1) ชีวิตคนเราเหมือนข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในนา และแล้วชาวนาก็คัดเลือกไว้
ข้าวเลวนั้นเก็บแล้วโยนทิ้งไฟ ข้าวดีก็เก็บไว้ใช้ให้เป็นอาหารประทังชีวา

2) ชีวิตคนเราเหมือนปลาน้อยใหญ่ว่ายติดแหอวน ปลาไหนดีควรล้วนคัดเลือกมา
ปลาเลวนั้นแยกโยนทิ้งธารา เหลือไว้แต่เพียงหมู่ปลาที่มีคุณค่าหล่อเลี้ยงชีวี

(รับ) นี่คือวาจา ขององค์ชุมพาพระเจ้าเตือนเราค่ำเช้า ให้กระทำความดี
เตรียมตัวพร้อมสิ้น ดังคนใช้ที่ดี รอคอยนาที ที่นายกลับคืน

3) ชีวิตคนดีแม้มีทุกข์ยากลำบากลำบน ชีวิตบางคนต้องทนสุดฝืน
แต่ชีวิตหน้าสุดแสนยั่งยืน ที่ร้ายจะกลายร่มรื่นชีวิตขมขื่นจะชื่นชมเอย