สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า

=====================

สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า
สรรเสริญแซ่ซ้องเถิดดวงวิญญาณ์ของเรา
สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า
สรรเสริญแซ่ซ้องดวงวิญญาณ์ของเรา

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997