ร้องสรรเสริญ

===============

ร้องสรร(ะ)เสริญ ร้องสรร(ะ)เสริญ
ร้องสรร(ะ)เสริญสิ้นสุดดวงใจเราแด่พระเจ้า
ร้องสรร(ะ)เสริญ ร้องสรร(ะ)เสริญ
ร้องสรร(ะ)เสริญสิ้นสุดดวงใจเรา

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997