พระคริสต์ระลึกถึงข้าฯ

========================

พระคริสต์ระลึกถึงข้าฯ เมื่อพระองค์เข้าสู่พระราชัย
พระคริสต์ระลึกถึงข้าฯ เมื่อพระองค์เข้าสู่พระราชัย

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997