พระคริสต์องค์ความสว่าง

===================

พระคริสตเจ้าส่องแสงท่ามกลางดวงใจ
โปรดเปิดดวงใจอย่าให้ความมืดเข้าครอบครอง
พระคริสตเจ้าส่องแสงท่ามกลางดวงใจ
เปิดใจเราด้วยความรักของพระองค์

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997