เป็นบุญของผู้เชื่อวางใจ

============================

เป็นบุญของผู้เชื่อวางใจในองค์พระเจ้า
เป็นบุญของผู้มีความหวังในพระองค์

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997