เพียงพระเจ้าเพียงพอ

=================

จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย
ผู้วางใจพระเจ้า ไม่ขาดสิ่งใดใด
จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย
เพียงพระเจ้าเพียงพอ

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997